Reklamačný poriadok

Ak klient nebol spokojný s činnosťou nášho pracovníka pri sprostredkovaní finančných služieb v sektore poskytovania úverov, je oprávnený podať sťažnosť v spoločnosti Hypo Consulting, s.r.o. a to spravidla písomne, na adresu sídla spoločnosti:

Hypo Consulting, s.r.o.
Špitálska 10
811 08 Bratislava

alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu staznost @ hypoconsulting.sk. Klientom sa odporúča uviesť na písomnosti alebo v predmete emailu viditeľné označenie „Sťažnosť“.

Aby mohla byť sťažnosť klienta vybavená, je klient povinný do sťažnosti uviesť:
1) meno, priezvisko klienta a platnú adresu, na ktorú bude zaslaný výsledok prešetrenia reklamácie a emailovú adresu pre elektronickú korešpondenciu.
V prípade, že ide o právnickú osobu, uvádza sa obchodné meno firmy, názov a adresa sídla, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi.

2) Meno nášho pracovníka, na ktorého je podávaná sťažnosť.

3) Popis prípadu s uvedením údajov nevyhnutných pre riešenie reklamácie a popis spôsobu, ako bol klient dotknutý na svojich právach.

4) Prílohy a doklady zdôvodňujúce sťažnosť.

Spoločnosť Hypo Consulting, s.r.o. vydá klientovi pri podaní sťažnosti písomné potvrdenie alebo prijatie sťažnosti bez zbytočného odkladu klientovi písomne (poštou, e-mailom) oznámi.

Spoločnosť Hypo Consulting, s.r.o. je povinná vybaviť sťažnosť klienta a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní od jej doručenia. V tejto lehote bude zároveň klient písomne upovedomený o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti.

V odôvodnených prípadoch môže spoločnosť Hypo Consulting, s.r.o. uvedenú lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti, pričom je povinná sťažovateľovi oznámiť dôvody predĺženia lehoty, a to do 30 dní od doručenia sťažnosti.

Kontaktujte nás

02/32 111 330

alebo
odošlite formulár a my Vám
zavoláme ohľadom stretnutia:  

 

Kalkulačka výhodnosti prefinancovania hypotéky

Naša kalkulačka Vám poskytne prvotnú predstavu o výhodnosti zmeny banky vo Vašej situácii. Podrobné kalkulácie Vám bezplatne vytvoria a prediskutujú s Vami naši hypotekárni špecialisti. Spočítajte si teraz jednoducho, či sa Vám prefinancovanie hypotéky oplatí:

Základné údaje o Vašej hypotéke

Pôvodná splatnosť rokov
Ako dlho celkom splácate? rokov
Aktuálna splátka

Hypotéka na ďalšie obdobie v rovnakej banke

Aktuálna dlžná čiastka
Ponuka nového úroku banky %
Ponuka úroku na nové obdobie, ak ju poznáte. Ak ju nepoznáte, zadajte aktuálny úrok.
Vaša nová splátka bude

Hypotéka pri zmene banky

Naša orientačná ponuka úroku
%
Sankcia za predčasné splatenie
Splátka v novej banke bude

Spočítať
Kontaktný formulár »
Kalkulačka výhodnosti
HypoConsulting.sk - hypotekárne centrum